HomeDuurzaamheid

Duurzaamheidsbeheer

Bij Contank streven we ernaar om op een duurzame manier waarde te creëren via: klimaatverandering, milieu, veilige bedrijfsvoering, mensen, ethiek en transparantie, en innovatie en technologie. Daarnaast steunen we de Agenda 2030 als een sterke inzet op de vooruitgang van de samenleving.

Milieu

Milieu

We respecteren het milieu en ontwikkelen activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.Wij trachten vrijwillig een bijdrage te leveren aan de verbetering van het milieu.

Veiligheid op het werk

Veiligheid op het werk

We evalueren de aan ons werk verbonden risico’s om zowel de veiligheid van ons personeel als van onze klanten en leveranciers te garanderen.

Werknemers

Werknemers

Een divers en betrokken team dat zich inzet voor het Contank-project.We geloven in het talent van mensen en zetten in op verzoening en een permanente opleiding.

Klimaatverandering

Klimaatverandering

We worden allemaal getroffen door de effecten van klimaatverandering.Als er niet onmiddelijk drastische maatregelen worden genomen, zal het in de toekomst veel moeilijker en duurder worden om ons aan te passen aan de effecten ervan.

Mensenrechten

Mensenrechten

We respecteren de mensenrechten door ons strikt te houden aan de leidende beginselen van de Verenigde Naties inzake zakendoen en mensenrechten. Solidariteits Projecten

Verantwoord belastingbeheer

Verantwoord belastingbeheer

Verantwoord beheer van onze belastingen, toepassing van goede en transparante belastingpraktijken.

Circulaire economie

Circulaire economie

Minimalisering van afval . Wanneer een product het einde van zijn levensduur bereikt, worden de materialen zoveel mogelijk binnen de economie gehouden, waardoor er meer waarde wordt gecreëerd.

Ethiek en transparantie

Ethiek en transparantie

We voeren onze activiteiten ethisch en verantwoord uit.Met onze kleine grote acties voegen we waarde toe aan de samenleving.

Gemeenschappen

Gemeenschappen

We bouwen solide relaties op met de gemeenschappen en gemeenten waar we contact mee hebben.We baseren ons daarbij op respect, dialoog en vertrouwen. Solidariteits Projecten

Responsible Care® is een vrijwillig initiatief van de wereldwijde chemische industrie dat, naast het naleven van wet- en regelgeving, bedrijven, nationale verenigingen van de chemische industrie en hun partners verplicht om de kennis en prestaties van hun technologieën, processen en producten op het gebied van milieu, gezondheid, veiligheid en bescherming gedurende alle levenscycli voortdurend te verbeteren.