HomeWettelijke Waarschuwing

WETTELIJKE WAARSCHUWING:
In overeenstemming met Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij
en elektronische handel, wordt de gebruiker geïnformeerd dat de eigenaar van de website www.contank.com
behoort tot het bedrijf CONTANK, S.A. en hun identificatiegegevens zijn de volgende:

 Verantwoordelijke: CONTANK, S.A.
NIF: A08957912
 Maatschappelijke zetel: Trav. Van Ca n’Estape, 5-7
 Postcode: 08755
 Stad: Castellbisbal
 Provincie: Barcelona
 E-mail: rgpd@contank.com
 Registratiegegevens: het bedrijf is geregistreerd in het handelsregister van [Barcelona], in de
Volume [6139], pagina [83] en paginanummer [72574].

Ga naar de website
De juridische kennisgeving regelt de toegang en het gebruik van de gebruikers tot de website en is bedoeld om
de diensten van de entiteit kennen en algemene toegang verlenen aan alle internetgebruikers.
Toegang tot en/of gebruik van de Webattributen aan degene die de voorwaarde van Gebruiker en aanvaarding vervult,
zonder voorbehoud van welke aard dan ook, van elk van deze algemene voorwaarden, ook
evenals die andere personen die, indien van toepassing, het gebruik van de Portal of de services regelen
daaraan gekoppeld.

De gebruiker moet de juridische kennisgeving en het privacy- en cookiebeleid zorgvuldig lezen
wanneer u van plan bent de website te gebruiken, aangezien CONTANK, S.A. zich het recht voorbehoudt om:
om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving enige wijziging of
actualisering van de inhoud en diensten, van de huidige bepalingen voor toegang en gebruik en, in
In het algemeen, uit hoeveel elementen het ontwerp en de configuratie van uw website bestaan. Als u de
voorwaarden van toegang en gebruik, vragen wij u af te zien van het gebruik van de website en de inhoud ervan.
CONTANK 937089600 rgpd@contank.com 08755 Castellbisbal (Barcelona).

Gebruik van de website
De Gebruiker stemt ermee in om zorgvuldig gebruik te maken van de Website, evenals de informatie
met betrekking tot haar diensten en activiteiten, volledig onderworpen aan zowel de toepasselijke regelgeving, als
met algemeen aanvaarde zeden en goede manieren en openbare orde, de
voorwaarden voor toegang en gebruik en eventuele andere voorwaarden die op de Website zijn vastgesteld.
Bovendien stemt u ermee in zich te onthouden van het gebruik van de inhoud voor het doel of
illegale effecten, verboden in deze tekst, schadelijk voor de rechten en belangen van derden,
of die op enigerlei wijze de normale werking kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten, verslechteren of belemmeren
gebruik van de inhoud, andere gebruikers of een internetgebruiker (hardware en
software).

Werking van de website
In geval van schending van de voorwaarden van de Juridische kennisgeving, of het Privacybeleid en
Cookies, CONTANK, S.A., behoudt zich het recht voor om de toegang tot zijn
Website, waarbij alle technische maatregelen worden genomen die nodig zijn om deze te respecteren. CONTANK, S.A., wil
zoveel mogelijk om de website in goede staat te houden, fouten te voorkomen, of
repareren en de inhoud up-to-date houden. CONTANK, S.A., echter niet
garandeert de beschikbaarheid en continuïteit van de toegang tot de Website of het niet-bestaan ​​van
fouten in de inhoud.

Verantwoordelijkheid
De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat kan worden gemaakt van enige informatie of
Webpagina-mechanisme.
CONTANK, S.A., is niet verantwoordelijk voor enige schade aan de hardware en/of software van de Gebruiker
die voortvloeit uit de toegang tot en het gebruik van de Website. Evenzo is het niet verantwoordelijk voor:
deze schade en/of verliezen die kunnen worden veroorzaakt door de toegang tot en/of het gebruik van de informatie van
de Website, en in het bijzonder die welke kunnen voorkomen in computersystemen of de
veroorzaakt door virussen / computeraanvallen, valpartijen, onderbrekingen, afwezigheid of defect in de
communicatie en/of internet.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de schade en/of verliezen die CONTANK, S.A., kan lijden als:
gevolg van de schending van een van de verplichtingen waaraan zij is onderworpen
Via deze Juridische kennisgeving, de toepasselijke regelgeving en het Privacy- en Cookiebeleid.
Beleid inzake «Links» (links en gelinkte website)

a) Linkende website:
Derden die van plan zijn een link naar deze pagina op een webpagina op te nemen
zullen moeten voldoen aan de huidige wetgeving en zullen geen inhoud kunnen hosten die
ongepast, illegaal, pornografisch, gewelddadig, enz.
CONTANK 937089600 rgpd@contank.com 08755 Castellbisbal (Barcelona)
CONTANK, S.A., is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van de Website, noch
de inhoud hiervan promoot, garandeert, controleert of aanbeveelt.
Als het koppelende web niet voldoet aan een van de bovenstaande aspecten, is het verplicht om de
meteen koppelen.

b) Gelinkte website:
Deze website kan links bevatten naar websites van derden die de
Gebruikerstoegang. CONTANK, S.A. is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze
gelinkte webpagina’s, maar de Gebruiker is verantwoordelijk voor het accepteren en controleren van de
toegang krijgt elke keer dat u inlogt.
Dergelijke links of vermeldingen zijn bedoeld voor een doel dat geen goedkeuring, goedkeuring,
marketing of enige relatie tussen de pagina en de personen of entiteiten die eigenaar zijn van de
plaatsen waar ze zijn.

Intellectuele en industriële eigendom op de inhoud

CONTANK, S.A., of zijn licentiegevers, zijn de eigenaren van alle intellectuele eigendomsrechten
op de inhoud van de website, als zodanig alle ontwerpen, databases,
onderliggende computerprogramma’s (inclusief broncode), evenals de verschillende
elementen waaruit de Website bestaat (teksten, afbeeldingen, foto’s, video’s, kleuren, enz.),
structuur, volgorde, enz. Met betrekking tot merken en handelsnamen («onderscheidstekens») zijn ze
eigendom zijn van CONTANK, S.A. of de licentiegevers.

Het gebruik van de Website door de Gebruiker houdt geen overdracht in van enig recht op
intellectuele of industriële eigendom. Het is de Gebruiker absoluut verboden te reproduceren, kopiëren,
distribueren, beschikbaar stellen of op een andere manier publiekelijk communiceren, transformeren
of de inhoud of de onderscheidende tekens wijzigen, behalve met toestemming van de
houder van de overeenkomstige rechten of dit wettelijk is toegestaan.

Adverteren
Op de website kunnen advertenties of gesponsorde inhoud worden gehost. Adverteerders uit
Sponsors zijn als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het materiaal dat voor hun
Opname op het web voldoet aan de wetten die in elk geval van toepassing kunnen zijn.
CONTANK, S.A., is niet verantwoordelijk voor fouten, onnauwkeurigheden of onregelmatigheden die:
reclame- of sponsorinhoud bevatten.
CONTANK 937089600 rgpd@contank.com 08755 Castellbisbal (Barcelona)

Toepasselijke wetgeving
De juridische kennisgeving wordt beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving.
Voor de oplossing van elk conflict dat kan ontstaan ​​door toegang tot de website, is het:
zal zich onderwerpen aan de relevante rechtbanken of tribunalen in overeenstemming met de voorschriften van
consumenten en gebruikers.

 

Contact
Voor vragen of opmerkingen over deze juridische kennisgeving kunt u contact opnemen met
met ons via e-mail rgpd@contank.com
Laatste update: JUNI 2020